Vrijwilligers gehuldigd

Onze geloofsgemeenschap heeft afgelopen zondag de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Er werd begonnen met een viering in de kerk voorgegaan door pastoraal werker Christianne Saris. Namens de Commissie van Beheer begroette Marian Groothuis de aanwezigen met een warm welkomstwoord waarin ze haar dank uitsprak naar alle vrijwilligers. “Een geloofsgemeenschap is afhankelijk van vrijwilligers om het nodige werk te verzetten. Vele handen maken licht werk en samen sta je sterk” zo benadrukte ze. Het dames- en herenkoor verzorgde de muzikale omlijsting van deze viering. Na de viering was er een gezellig samenzijn bij café-restaurant De Molenberg. Siny Poppink gaf namens de beheerscommissie een korte uitleg over de toekomst van de kerk als deze gesloten wordt. Ook nam ze de gelegenheid om een aantal vrijwilligers met een kort dankwoord in het zonnetje te zetten, te weten:

  • 40 jaar acoliet: John Groothuis, Gerald Bijen, Hubert Stevelink en Gerald Hesselink,
  • 40 jaar kerkschoonmaak: Lies Hesselink,
  • 25 jaar lectrice: Agnes Booyink.

Alle jubilarissen kregen een warm applaus van de aanwezigen, een boeket bloemen en een cadeaubon die kan worden besteed bij een plaatselijke ondernemer. De trekking voor de verloting van de paaskaars van het afgelopen kerkelijk jaar werd verricht door pastor Saris. Deze wordt volgens traditie door het kostersteam bezorgd bij degene met het winnende lootje. Pastor Saris gaf een korte uitleg over de betekenis van de paaskaars. Na dit officiële gedeelte werden de aanwezigen uitgenodigd voor een heerlijke broodmaaltijd. Nadat met smaak was gegeten en er gezellig was nagepraat, ging iedereen met een goed gevoel huiswaarts.

Heilige Pancratius Parochie Geloofsgemeenschap Reutum en Haarle

Marian Groothuis

0541670358 secretaris.reutum@hpancratius.nl Ga naar vereniging